GROW

Data visualisering gjort enkelt!
Grow er en Business Intelligence løsning du kan ta i bruk på få minutter heller enn dager eller uker. Få raskt oversikt over status i prosjekter, salg eller andre nøkkeltall i bedriften.

Følg med på utviklingen og fang opp forandringer, muligheter eller mulige utfordringer på et tidlig stadie. Du lager enkelt Dashboards som gir dataene deres liv slik at du lett kan se historien som ligger bak.
Mer informasjon