Oppstartsbedrifter og Business Intelligence

Å utvikle en bedrift skjer i mange etapper, men helt fra oppstarten er det viktig, ja faktisk helt avgjørende å ha best mulig kontroll på alle faktorer som påvirker driften og utviklingen av selskapet. Spørsmål som; hvordan kan vi øke salget, kan vi kutte kostnadene, kan vi få mer igjen for pengene vi bruker på markedsføring, hvor lenge varer kontantene vi har nå og lignende spørsmål kommer hele tiden til å prege hverdagen.

Det finnes en rekke spørsmål, utfordringer og muligheter som dukker opp hele tiden, ett verktøy kan være uvurderlig i den prosessen, det digitale dashbordet.

En dashbordet er en integrert informasjons system som presenterer viktige nøkkeldata for selskapet i lett-å-lese diagrammer og grafer. Med dette verktøyet for hånden kan en bedriftseier overvåke alt fra besøk på nettsiden, nye kunder, kundefordringer, totalt salg, fortjeneste denne måneden, etc. Dashboards er dynamiske og tilpasses enkelt slik at det kan måle og sammenligne praktisk talt alt av data. For eksempel kan man designe et dashbord for å presentere samlet fortjeneste for inneværende måned og deretter også presentere fortjenesten for samme måned året før, eller selv de siste fem årene. En grafisk pil farget rød eller grønn kan plasseres i tilknytning til denne informasjonen for å illustrere en økning eller nedgang. De fleste data kan hentes ut av forskjellige systemer og sjekker, men den karakteristiske egenskapen ved et dashbord er at den samler og presenterer alle data i sann tid.

For å illustrere verdien av sanntidsdata vurdere dette eksempelet. En familieid pizza restaurant har 10 pizzaer på menyen. På slutten av hvert kvartal sammenligner man salget av hver pizza og endrer menyen for å optimalisere hva de tilbyr. Hvis en pizza solgte dårlig kan de erstatte den med noe annet, og likeså prøve nye pizza typer de tror vil selge basert på hvilke som selger bra. Nå hvis denne pizzarestauranten hadde et dashbord fra Grow kunne eieren se i sann tid hvilke pizzaer som selger og hvilke som ikke er så populære. På denne måten de kunne erstatte upopulære ting på menyen etter noen dager eller en uke heller enn etter tre måneder. I tillegg kunne de administrere innkjøp av råvarer mer presist uten å måtte gjette eller basere det på magefølelsen.

Eksemplet ovenfor er kanskje unyansert, men det virker selvsagt at med bedre og mer oppdatert informasjon så kunne pizza restauranten antakeligvis tjent mer og hatt mindre svinn på råvarer som kanskje ikke ble brukt. Noen andre ideer hvor man ville hatt store nytte av et dashboard:

  • Nettside: Sett dashbordet for å vise antall besøkende, tid brukt på siden, salg konverteringer, etc.
  • Reklame: En beregning kan vise hvor mange salg ble generert per krone brukt på reklame. Med denne informasjonen, kan ulike medier og strategiske kampanjer sammenlignes.
  • Epost markedsføring: Se antall e-poster sendt, hvilken prosentandel ble åpnet, og hvor mange salg det resulterte i.
  • Økonomiske helse: Informasjon som overskudd til dato, kontantbeholdning, etc.
  • Salg: Charts kan vise salg per dag, samt sammenligninger av de produktene du tilbyr.

Å ha et dashbord som viser de ovennevnte data i sann tid vil gi et fortrinn over konkurrenter som ikke er like data drevne. Det vil også spare de ansatte tid fordi de ikke trenger å lage rapporter for hånd. Det vil øke de ansattes produktivitet fordi oversikter gir en objektiv måte å kvantifisere ytelsen. Til slutt, vil det gi deg økt synlighet i helsen din virksomhet og tillate deg å ta bedre beslutninger som til slutt vil gjør at du kan tjene mer penger. Grow BI Dashboard vil kunne gjøre alle de mulighetene til forbedringer for deg og din virksomhet.